میزبان، یک برنامه توسعه ملی است که با هدف حل مشکلات فناوری‌پایه صنایع استان‌های مختلف کشور توسط نخبگان بومی همان استان‌ها شکل گرفته است. شتابدهنده میزبان به عنوان مجری این طرح کار خود را از اواخر سال ۹۸ با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آغاز کرده است.  در این طرح واحدهای استانی این […]

میزبان، یک برنامه توسعه ملی است که با هدف حل مشکلات فناوری‌پایه صنایع استان‌های مختلف کشور توسط نخبگان بومی همان استان‌ها شکل گرفته است. شتابدهنده میزبان به عنوان مجری این طرح کار خود را از اواخر سال ۹۸ با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آغاز کرده است. 

در این طرح واحدهای استانی این شتابدهنده ضمن ارتباط با صنایع هر استان، نیازهای فناوری‌پایه آنان را پایش کرده و طی دوره‌های شتابدهی از نخبگان بومی برای حل آن مسائل حمایت می‌کنند. 

به گزارش ایسنا، این طرح قرار است به عنوان پیشران توسعه فناوری‌ در صنایع، با تمرکز بر حل مشکلات بخش تولید کشور، جریان مهاجرت معکوس نخبگان را در سطح کشور ایجاد و راهبری کند.

انتهای پیام