شبیه کردن روستاها به شهرها سبب بروز آسیب های متعدد در روستاها
شبیه کردن روستاها به شهرها سبب بروز آسیب های متعدد در روستاها

مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ا انتقاد از رویکرد تبدیل روستا به شهر گفت: تلاش برای شبیه کردن روستاها به شهرها از جمله موضوع هایی است که آسیب های متعددی را برای روستاها ایجاد کرده است و این در حالی است که در توسعه روستاها باید اصالت این مناطق حفظ شود.

قانون مداری در صدر اولویت فعالیت های دهیاران باشد

مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور نیز در این نشست، توجه به مسایل زیست محیطی در روستاها را مورد تاکید قرار داد و گفت: بی توجهی به مسایل زیست محیطی در روستاها موجب می شود آلودگی آب ها در روستاها در آینده دور از انتشار نباشد.

رمضان امینی، با انتقاد از رویکرد تبدیل روستا به شهر افزود: تلاش برای شبیه کردن روستاها به شهرها از جمله موضوع هایی است که آسیب های متعددی را برای روستاها ایجاد کرده است و این در حالی است که در توسعه روستاها باید اصالت این مناطق حفظ شود.

وی بی توجهی به اشتغال زایی در روستاها را از جمله چالش های موجود در روستاها دانست و ادامه داد: روستاهای متعددی در کشور وجود که با وجود داشتن زیرساخت های مناسب، خالی از سکنه شده اند و دلیل آن بی توجهی به ایجاد اشتغال در روستاها طی سال های گذشته بوده است.

امینی، با بیان اینکه قانون مداری و تاکید به انجام وظایف محوله بر اساس قانون لازمه فعالیت دهیاران در روستاها است، ادامه داد: تمام فعالیت های دهیاران باید بر مبنای قانون و با توجه جدی به رعایت قوانین باشد چرا که بی توجهی به این موضوع، مشکل های حقوقی برای برخی دهیاران کشور ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بالغ بر ۲۱ هزار ماشین آلات مختلف به دهیاران واگذار کرده است که نحوه تعمیر و نگهداری و سرویس این وسایل و نحوه استفاده از این ماشین الات به عنوان اموال عمومی باید مورد توجه دهیاری ها باشد.