سنگ تمام رئیس اتاق بازرگانی برای جوانان تبریزی
سنگ تمام رئیس اتاق بازرگانی برای جوانان تبریزی

رئیس اتاق بازرگانی تبریز با محوریت حمایت از جوانان، فراخوان تشکیل انجمن کارآفرینان جوان بازرگان را ترتیب داد.

به گزارش قلم پرس، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، نخبه اقتصادی جهان اسلام در تغییر و تحول اساسی اتاق بازرگانی تبریز و با محوریت حمایت از جوانان، اخیراً چند اقدام جدید انجام داده و پس از یک قرن به جوانان عضو اتاق بازرگانی تبریز ارزش و بهای خاصی قایل شده است.

دکتر یونس ژائله، برای اولین بار دکتر هادی ابراهیمی سنائی، جوان نخبه، کارآفرین و تحصیلکرده را به عنوان مشاور حوزه کارآفرینی جوانان برگزید که در نوع خود یک رکورد جدید بعد از یک قرن در اتاق بازرگانی تبریز بود .

دومین حرکت ارزشمند یک کارآفرین بزرگ در قالب رئیس اتاق بازرگانی تبریز، فراخوان تشکیل انجمن کارآفرینان جوان بازرگان است که سال‌های سال مورد بی مهری روسای گذشته اتاق تبریز بوده و حال رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است.

ظاهراً تغییرات اساسی اتاق بازرگانی تبریز ادامه دارد و باید دید نخبه اقتصادی جهان اسلام و کارآفرین کشور با حمایت بازرگان چه رکورد جدیدی را به نام خود ثبت می‌نماید.