سطح زیرکشت کلزا با توجه به سیاست تداوم افزایش تولید گندم، بایستی افزایش یابد
سطح زیرکشت کلزا با توجه به سیاست تداوم افزایش تولید گندم، بایستی افزایش یابد

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی، گفت: سطح زیرکشت کلزا با توجه به سیاست تداوم افزایش تولید گندم، باید افزایش یابد.

به گزارش عصر دهیار به نقل اکبر فتحی در جلسه تولیدات گیاهی که در اتاق جلسه سازمان برگزار شد، ضمن بیان این مطلب افزود: سطح زیرکشت کلزا در تناوب با کشت گندم و تداوم افزایش این محصول استراتژیک باید افزایش یابد چراکه لازمه افزایش تولید گندم، افزایش سطح زیرکشت کلزا می باشد.

وی با اشاره به اینکه کلزا درسطح ۵۰۰۰ هکتار در آذربایجان شرقی کشت شده است ادامه داد: نحوه تغذیه، چگونگی آبیاری مزارع، مراحل داشت و رصد مزارع از اهمیت ویژه ای در راستای افزایش عملکرد در واحد سطح برخوردار است.

فتحی، اظهار کرد: اگر در شرایط فعلی کشور که با جنگ تمام عیار اقتصادی مواجه هستیم، بتوانیم تولید محصولی را در واحد سطح، حتی به میزان یک تن افزایش دهیم کار بزرگ و چشمگیری انجام شده است که هم رضای پروردگار متعال و هم رضایت مردم جلب خواهد شد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با تقدیر و تشکر از حضور دائمی و مستمر مدیران و کارشناسان زبده بخش کشاورزی استان در مزارع و بازدید از پهنه های اراضی زراعی، ادامه داد: شناسایی به موقع آفات و بیماریهای مختلف مزارع زراعی در افزایش تولید در واحد سطح نقش بسزایی ایفاء می کند و ضروری است تا حضور دائمی مدیران و کارشناسان بخش کشاورزی در مزارع ادامه داشته باشد.

وی در خصوص تغذیه بهینه مزارع کشاورزی، تصریح نمود: با توجه به شرایط تحریم و جنگ اقتصادی تمام عیار استکبار جهانی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی، استفاده از کودهای جایگزین و کودهای مفیدی که امتحان خوبی را پس داده اند، امری مهم و حیاتی است و بایستی تمهیدات مقتضی در این راستا اعمال گردد.

فتحی در بخش پایانی سخنان خود به لزوم پایش در کلیه مراحل داشت تا برداشت انواع آفات محصولات کشاورزی در مناطق مختلف استان تاکید نمود: باید به طور کامل آمادگی خود را جهت پیش آگاهی در راستای پیشگیری و مبارزه با انواع آفات و بیماریهای مختلف محصولات زراعی حفظ نمائیم.