به گزارش عصر دهیار، میر یحیی نوحی گفت: در راستای ایجاد شفافیت و تسریع در ارایه به موقع خدمات و مصور به همشهریان، سامانه «تبلت بازدید» کارشناسان فنی حوزه شهرسازی راه اندازی می شود.او اضافه کرد: در این سامانه، با هماهنگی و ارسال پیامک به مالک مبنی بر زمان دقیق حضور کارشناس در همان روز […]

به گزارش عصر دهیار، میر یحیی نوحی گفت: در راستای ایجاد شفافیت و تسریع در ارایه به موقع خدمات و مصور به همشهریان، سامانه «تبلت بازدید» کارشناسان فنی حوزه شهرسازی راه اندازی می شود.
او اضافه کرد: در این سامانه، با هماهنگی و ارسال پیامک به مالک مبنی بر زمان دقیق حضور کارشناس در همان روز در ملک مورد نظر، مدت زمان انتظار به حداقل و رضایت ارباب رجوع به حداکثر ممکن می رسد. 
نوحی ادامه داد: امکان انتخاب ملک از روی نقشه و دسترسی به محتویات پرونده ارجاع شده به کارشناس در راستای حذف فیزیکی پرونده در مراجعات کارشناسی یکی از مهم ترین مزیت های این سامانه خواهد بود. 
به گفته نوحی، امکان تصویر برداری از ملک مورد بازدید و ثبت اطلاعات در پرونده از جمله وضعیت نما، تعداد طبقات،وضعیت ملک مجاور از مزایای مهم این سامانه به شمار می رود.