زمینه‌های اثرگذاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز گسترده است
زمینه‌های اثرگذاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز گسترده است

حجت الاسلام والمسلمین سید شهاب الدین حسینی با اشاره به ظرفیت های موجود در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز خاطر نشان کرد: این مجموعه با دارا بودن ظرفیت هایی مطلوب برای انجام فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و ورزشی، می تواند زمینه ساز اثرگذاری مطلوب تر بر همه اقشار اجتماعی باشد و اداره کل […]

حجت الاسلام والمسلمین سید شهاب الدین حسینی با اشاره به ظرفیت های موجود در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز خاطر نشان کرد: این مجموعه با دارا بودن ظرفیت هایی مطلوب برای انجام فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و ورزشی، می تواند زمینه ساز اثرگذاری مطلوب تر بر همه اقشار اجتماعی باشد و اداره کل اوقاف نیز در این مسیر، همراه و همدل این مجموعه است.

وی افزود: تعاملات فرهنگی و اجتماعی بین بخشی میان سازمان ها و نهادهای مرتبط به اثربخشی مطلوب در جامعه مخاطب منجر می شود و کارنامه سازمان در این زمینه درخشان و پرافتخار است.

حجت الاسلام والمسلمین شهابی، با اشاره به عملکرد سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز در جشن های شعبانیه و نوروز خاطر نشان کرد: بستر مجازی، وضعیت مناسبی برای این تعامل فراهم ساخته بود و نمود آن در برنامه های مجازی این سازمان به عینه مشاهده شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اظهار داشت: سازمان اوقاف و امور خیریه استان نیز به دلیل ارتباط گسترده خود با حوزه های مختلف اجتماعی این ظرفیت را داراست که بتواند برای همپوشانی اجتماعی میان شهروندان و مخاطبان خود در کنار سازمان باشد و تجارب مختلفی از این اقدام نیز در دست است.

وی اظهار داشت: توجه به مسائل حوزه های اجتماعی عمده ترین هدف ماست و این موضوع می تواند در برنامه ریزی ها و انجام برنامه های مشترک مورد توجه قرار گیرد.