روند صعودی جرایم ضرب و جرح عمدی و شرکت در نزاع دسته جمعی در هوراند
روند صعودی جرایم ضرب و جرح عمدی و شرکت در نزاع دسته جمعی در هوراند

رئیس دادگستری شهرستان هوراند از رسیدگی به 3 هزار پرونده در دادگستری شهرستان هوراند خبر داد.

به گزارش عصر دهیار به نقل از روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی ، ابراهیم رنجبر زاده گفت: سالانه نزدیک به سه هزار پرونده با موضوعات کیفری و حقوقی و خانواده و اجرای احکام رسیدگی می شود؛ از بیشترین موضوعات پرونده می توان به اختلاف در سند مالکیت، توهین، ضرب و جرح عمدی اشاره کرد .
رئیس دادگستری شهرستان هوراند با بیان اینکه متاسفانه ضرب و جرح عمدی و شرکت در نزاع دسته جمعی در سال گذشته روند صعودی داشته مردم شریف و عزیز هوراند را به آرامش و صلح و سازش دعوت کرد.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در کنار ضابطین تلاش و همت خود در جهت حفظ امنیت و اجرای قانون و مقابله با هنجارشکنان را خواهد کرد.