رنگ آمیزی نرده ها و مبلمان شهری در معابر منطقه ۸
رنگ آمیزی نرده ها و مبلمان شهری در معابر منطقه ۸

به گزارش عصر دهیار، علیرضا اسکویی ضمن اعلام خبر فوق افزود: این اقدامات با هدف زیباسازی مبلمان شهری منطقه صورت گرفته و در راستای اجرای برنامه های مصوب کمیته ارتقای سیما و منظر شهری اجرایی می شود.وی اضافه کرد: عملیات رنگ‏ آمیزی مبلمان شهری در سطح منطقه به صورت رنگ آمیزی نرده‏ ها، میله ها،سطح های زباله، […]

به گزارش عصر دهیار، علیرضا اسکویی ضمن اعلام خبر فوق افزود: این اقدامات با هدف زیباسازی مبلمان شهری منطقه صورت گرفته و در راستای اجرای برنامه های مصوب کمیته ارتقای سیما و منظر شهری اجرایی می شود.
وی اضافه کرد: عملیات رنگ‏ آمیزی مبلمان شهری در سطح منطقه به صورت رنگ آمیزی نرده‏ ها، میله ها،سطح های زباله، باکس های گل و پایه چراغ ها اجرایی می شود که منجر به افزایش زیبایی های بصری منطقه خواهد شد.