اسماعیل کریمی اصل در گفت‌وگو با خبرنگاران، ضمن بیان این مطلب افزود: از مجموع ١٧٩ روستا و پلاک شهرستان در حدود ١٦٥ پلاک دارای تداخل مستثنیات زراعی ( اراضی کشاورزی) با اراضی ملی و دولتی بوده که  شناسایی و لیست آن‌ها به کمیسیون رفع تداخل استان ارسال شده است. به گزارش ایسنا، وی گفت: از مجموع […]

اسماعیل کریمی اصل در گفت‌وگو با خبرنگاران، ضمن بیان این مطلب افزود: از مجموع ١٧٩ روستا و پلاک شهرستان در حدود ١٦٥ پلاک دارای تداخل مستثنیات زراعی ( اراضی کشاورزی) با اراضی ملی و دولتی بوده که  شناسایی و لیست آن‌ها به کمیسیون رفع تداخل استان ارسال شده است.

به گزارش ایسنا، وی گفت: از مجموع ١٦٥ پلاک شناسایی شده از سال ٩٥ تاکنون بیش از ٦١ هزار و ٩٩٣ هکتار در قالب ٤٢ پلاک در کمیسیون رفع تداخل استان طرح و حدود ٢٩٥٢ هکتار از اراضی کشاورزی دارای تداخل با اراضی ملی و دولتی رفع تداخل شده و به اراضی کشاورزی شهرستان الحاق شده است.

وی هدف اصلی از اجرای رفع تداخل مستثنیات زارعان با اراضی ملی دولتی را تعیین تکلیف اراضی ملی و دولتی و آزادسازی اراضی کشاورزی دارای تداخل و برگرداندن آن‌ها به چرخه تولید عنوان کرد.

انتهای پیام