به گزارش شهریار،  احمد زارعی در همین راستا گفت: تعاونی مسکن سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری تبریز با هدف ترویج، تحکیم مشارکت، همکاری، تعاون و تأمین نیاز مسکن کارمندان سازمان راه‌اندازی شد.وی با تاکید بر افزایش سطح رفاه همکاران در سازمان تصریح کرد: در راستای ارتقا و بهبود سطح رفاه و معیشت همکاران و با رعایت قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌های وزارت […]

به گزارش شهریار،  احمد زارعی در همین راستا گفت: تعاونی مسکن سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری تبریز با هدف ترویج، تحکیم مشارکت، همکاری، تعاون و تأمین نیاز مسکن کارمندان سازمان راه‌اندازی شد.
وی با تاکید بر افزایش سطح رفاه همکاران در سازمان تصریح کرد: در راستای ارتقا و بهبود سطح رفاه و معیشت همکاران و با رعایت قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این تعاونی شروع به کار کرد.