در سال جدید باید تصمیمات مناسبی در راستای تولید گرفته شود
در سال جدید باید تصمیمات مناسبی در راستای تولید گرفته شود

امین امینیان در جلسه رفع موانع تولید در شهرستان، اظهار کرد: با ایجاد کارخانه‌های مختلف در هشترود، این منطقه به یک مکان استراتژیک تبدیل خواهد شد. وی افزود: ایجاد منطقه لجستیکی در روستای قویون‌قشلاقی با اعتبار سه هزار میلیارد تومان که به صورت مستقیم ۷۰۰ نفر را دارای شغل پایدار خواهد کرد، نوید روزهای خوبی […]

امین امینیان در جلسه رفع موانع تولید در شهرستان، اظهار کرد: با ایجاد کارخانه‌های مختلف در هشترود، این منطقه به یک مکان استراتژیک تبدیل خواهد شد.

وی افزود: ایجاد منطقه لجستیکی در روستای قویون‌قشلاقی با اعتبار سه هزار میلیارد تومان که به صورت مستقیم ۷۰۰ نفر را دارای شغل پایدار خواهد کرد، نوید روزهای خوبی را برای هشترود دارد.

وی بیان کرد: جذب سرمایه گذار برای تولید محصولات مختلف در هشترود یک اولویت بوده و فرمانداری از برنامه های سرمایه گذاران حمایت می‌کند.

امینیان اضافه کرد: هشترود بعد از تبریز بیشترین ظرفیت استان را برای سرمایه گذاری دارد؛ چراکه این شهرستان کریدور عبور و مرور به اکثر مناطق کشور و کشورهای خارجی می‌باشد.

انتهای پیام