خاکبرداری فونداسیون ضلع شمالی تقاطع غیرهمسطح شهید فروزنده
خاکبرداری فونداسیون ضلع شمالی تقاطع غیرهمسطح شهید فروزنده

به گزارش عصر دهیار، باقر خوشنواز شهردار منطقه با اعلام این خبر گفت: عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح شهید رحمان فروزنده (واقع در بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی) با اتمام بتن ریزی شمع شماره ۴ فونداسیون دوم از باند شمالی (قسمت ضلع شرقی) و اجرای خاکبرداری فونداسیون ۲A و همچنین انجام آرماتوربندی فونداسیون ۵P همچنان در حال اجراست.خوشنواز […]

به گزارش عصر دهیار، باقر خوشنواز شهردار منطقه با اعلام این خبر گفت: عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح شهید رحمان فروزنده (واقع در بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی) با اتمام بتن ریزی شمع شماره ۴ فونداسیون دوم از باند شمالی (قسمت ضلع شرقی) و اجرای خاکبرداری فونداسیون ۲A و همچنین انجام آرماتوربندی فونداسیون ۵P همچنان در حال اجراست.
خوشنواز با عنوان اینکه این تقاطع غیرهمسطح در راستای شرق و غرب بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی و برای رفع ترافیک آن به عنوان اصلی ترین شریان مرکزی شهر تبریز از سوی شهرداری منطقه ۲ در قالب یک پروژه فرامنطقه ای عملیاتی شده است، در تشریح مشخصات فنی آن گفت: برای احداث پل روگذر شهید فروزنده به طول حدود ۵۲۵ متر و باندهای رفت و برگشت آن جمعا در ۱۵/۶۰ متر، اعتباری در حدود ۴۸۰ میلیارد ریال هزینه می شود.