ساعت زمین یک رویداد جهانی سازماندهی شده است که طی آن با خاموش کردن چراغ‌ها و سایر دستگاه‌های الکتریکی غیر ضروری به مدت یک ساعت اثرات تغییرات آب و هوایی و نیاز به مصرف محتاطانه و مدیریت شده انرژی در جهان یادآوری می‌شود. به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، این شهرداری نیز با برگزاری رویداد […]

ساعت زمین یک رویداد جهانی سازماندهی شده است که طی آن با خاموش کردن چراغ‌ها و سایر دستگاه‌های الکتریکی غیر ضروری به مدت یک ساعت اثرات تغییرات آب و هوایی و نیاز به مصرف محتاطانه و مدیریت شده انرژی در جهان یادآوری می‌شود.

به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، این شهرداری نیز با برگزاری رویداد ساعت زمین سال ۱۴۰۰ در هفتم فروردین ماه و خاموش کردن چراغ‌های عمارت ساعت و ائل گلی به مدت یک ساعت تلاش کرد تا چالش‌های زیست محیطی را به شهروندان یادآور شود.

انتهای پیام