مهدی عبداللهی  در گفتگو با خبرنگار شهریار اظهار داشت: توسعه حمل و نقل عمومی شهر تبریز سال گذشته یک سوم بودجه را به خود اختصاص داده بود که امسال این رقم را تکرار و تقویت کردیم. او افزود: ماسوای تجهیزات و ناوگان حمل و نقل، سایر حوزه‌ها نظیر ابنیه های حمل و نقل، مسیرهای رفت […]

مهدی عبداللهی  در گفتگو با خبرنگار شهریار اظهار داشت: توسعه حمل و نقل عمومی شهر تبریز سال گذشته یک سوم بودجه را به خود اختصاص داده بود که امسال این رقم را تکرار و تقویت کردیم.

او افزود: ماسوای تجهیزات و ناوگان حمل و نقل، سایر حوزه‌ها نظیر ابنیه های حمل و نقل، مسیرهای رفت و آمد و معابر ۶۰ درصد  کل بودجه را به خود اختصاص داده است.

مدیر کل دفتر برنامه‌وبودجه شهرداری تبریز، مدیریت هزینه در ارائه خدمات و کاهش هزینه‌های جاری، توجه به پروژه‌های اصلی و تحول‌آفرین و توجه  منابع میراثی و هویتی شهر را دیگر اولویت‌های بودجه سال ۱۴۰۰ معرفی کرده اعلام کرد: تأمین نظر شورای اسلامی شهر تبریز در حوزه میراث فرهنگی و تاریخی اولویت ما بوده و بودجه و ردیف خاصی برای آن تعریف شده است.

او به اشاره به برنامه‌محوری در دوره فعلی مدیریت شهری خاطرنشان کرد: در سنوات قبلی برنامه هایی حارج از برنامه داشتیم ولی در دوره فعلی مدیریت شهری چون صاحب چشم انداز ۱۲ ساله و برنامه راهبردری ۵ ساله هستیم، پروژه ها را بر اساس سلسله مراتب چشم‌انداز، راهبرد، سیاست اجرایی، طرح، فعالیت و در نهایت اجرای پروژه را رعایت می‌کنیم.

عبداللهی با اشاره به اخذ نظرات شهروندان در بررسی و تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ ابراز داشت: ۳۰۰ نظر شهروندی در حوزه های حمل و نقل، خدمات شهری، هوشمندسازی و فنی و عمرانی در تدوین بودجه اخذ شده است که این رخواست‌ها عموما از طریق سامانه ۱۳۷ و یا شکایات و انواع مجاری مختلف که نظرات شهروندا را اخذ می کنند.

او فعال سازی ظرفیت های بالقوه توسعه شهری، افزایش سهم درآمدهای پایدار، هوشمند سازی و بهبود روش‌ها، اصلاح فرآیندها، کاهش اثرات شیوع ویروس کرونا و  افزایش ۳۰ درصدی خدمات محله‌ای شامل پارک، آسفالت و تنظیف را دیگر ویژگی‌های بودجه سال ۱۴۰۰ معرفی کرد.