توزیع ۴۸ هزار تن آسفالت در سال ۹۹
توزیع ۴۸ هزار تن آسفالت در سال ۹۹

به گزارش عصر دهیار، شهرداری منطقه ۱ در راستای اهداف سازمانی و اقدامات زیربنائی جهت اجرای طرح بزرگ نهضت آسفالت در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۴۵۰ نقطه مختلف از معابر و خیابانهای سطح این منطقه را در طرح مذکور قرار داد و طبق برنامه ریزی و با ترتیب اولویت بندی، نگاه عادلانه خدماتی به کل […]

به گزارش عصر دهیار، شهرداری منطقه ۱ در راستای اهداف سازمانی و اقدامات زیربنائی جهت اجرای طرح بزرگ نهضت آسفالت در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۴۵۰ نقطه مختلف از معابر و خیابانهای سطح این منطقه را در طرح مذکور قرار داد و طبق برنامه ریزی و با ترتیب اولویت بندی، نگاه عادلانه خدماتی به کل منطقه و ایجاد شرایط مناسب برای اجرای طرحهای محله محور در این خصوص اقدامات لازم را اجرائی و عملیاتی نمود.
بر همین اساس مسیرهای مهمی از جمله خیابان عباسی، خیابان شهید شفیع زاده، بلوار استاد شهریار، سربالائی ولیعصر، مقابل زندان تبریز، بخش هائی از خیابان ملازینال، مسیر احمدآباد، بخشهائی از اتوبان پاسداران، خیابان شهید بشیری، ۷ تیر  در این طرح عملیاتی و حدود ۵۰۰ هزار مترمربع یا توزیع ۴۸۰۰۰ تن آسفالت ساماندهی و به اتمام رسید.
یادآور می شود اجرای طرح ساماندهی در سال ۱۴۰۰ نیز طبق برنامه ریزی کارشناسی شده همچنان تداوم خواهد داشت.