به گزارش عصر دهیار، سونیا اندیش توجه سازمان به ممانعت از تغییر کاربری فضاهای سبز شهر را امری بسیار مهم دانست و گفت: تبدیل باغشهر تبریز به بتن شهر در نتیجه همین تغییرکاربری ها بوده و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری به خوبی این امر را مدنظر قرار داده و نسبت به حفظ درختان […]

به گزارش عصر دهیار، سونیا اندیش توجه سازمان به ممانعت از تغییر کاربری فضاهای سبز شهر را امری بسیار مهم دانست و گفت: تبدیل باغشهر تبریز به بتن شهر در نتیجه همین تغییرکاربری ها بوده و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری به خوبی این امر را مدنظر قرار داده و نسبت به حفظ درختان موجود در سطح شهر و عدم تغییر کاربری فضاهای سبز  حساسیت ویژه ای نشان می دهد.  
وی توسعه و گسترش فضاهای سبز را نیز دومین وظیفه مهم در این حوزه عنوان کرد و تصریح کرد: خوشبختانه به بحث توسعه و گسترش فضاهای سبز نیز به نحو مقتضی پرداخته شده که کاشت ۷۰۰ هزار اصله درخت تاکنون در سطح شهر نمونه ای بارز از این امر است.  
رییس کمیسون عمران و حمل و نقل و ترافیک شهری، در بخش دیگری از سخنان خود، اجرای طرح های جدید گلکاری در سطح شهر را، توجه به نیاز شهروندان به طراوت و شادابی عنوان کرد و اظهار داشت: مسلما شهروندان و میهمانانی که در سطح شهر تردد می کنند، دوست دارند محیط شهری را  سرسبز، رنگارنگ و شاداب ببینند و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری با اجرای طرح های نو و بدیع گلکاری به خوبی این نیاز را مدنظر قرار داده است.
اندیش درخصوص دیگر برنامه های سازمان در آستانه سال نو خاطرنشان کرد: اهدای نهال رایگان وکاشت آن در منازل شهروندان یکی از اساسی ترین کارهایی بود که توانست توجه شهروندان را به طور ویژه به مقوله فضای سبز معطوف کند و باید از سازمان و به ویژه مدیرعامل محترم آن دکتر برزگر جلالی برای انجام این طرح مبتکرانه قدردانی کرد.  
وی اظهار امیدواری کرد نگرش موجود در حوزه فضای سبز تبریز و اهمیت آن به فرهنگ غالب در میان مدیران شهری و ستانی و همچنین در میان شهروندان بدل شود.