تعطیل شدن مدارس آذربایجان شرقی به دنبال بارش برف
تعطیل شدن مدارس آذربایجان شرقی به دنبال بارش برف

به دنبال بارش سنگین برف، کولاک و برودت شدید هوا فردا شنبه 28 دیماه 98 مدارس برخی از نقاط آذربایجان شرقی تعطیل شد

به گزارش قلم پرس بنا بر اطلاعیه اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی به دنبال بارش سنگین برف، کولاک و برودت شدید هوا فردا شنبه ۲۸ دیماه ۹۸

در بخش #صوفیان کلیه مدارس بخش رودقات در تمامی دوره های تحصیلی تعطیل و سایر مدارس شهری و روستایی صوفیان با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

🔸در منطقه #چاراویماق ( اصلاحیه ) کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی تعطیل و در شهر مدارس استثنایی، پیش دبستانی، ابتدایی تعطیل و مدارس دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

🔸در منطقه #سراب کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی تعطیل و در شهر سراب مدارس استثنایی، پیش دبستانی، ابتدایی تعطیل و مدارس دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

🔸در بخش #نظرکهریزی مدارس استثنایی، پیش دبستانی، ابتدایی شهری و روستایی تعطیل و مدارس دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

🔸در منطقه #مرند کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی تعطیل و مدارس استثنایی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری در شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

🔸در بخش #خاروانا کلیه مدارس روستایی و شهری در تمامی دوره های تحصیلی با دو ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

🔶در منطقه #هشترود کلیه مدارس روستایی و شهری در تمامی دوره های تحصیلی با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

🔸در منطقه #عجبشیر و بخش #تسوج مدارس استثنائی، پیش دبستانی، ابتدایی و دوره اول متوسطه شهری و روستایی تعطیل و مدارس دوره دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

🔸در منطقه #بناب کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی تعطیل و مدارس استثنایی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری در شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

🔶در منطقه #مراغه کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی تعطیل و مدارس استثنایی، پیش دبستانی، ابتدایی و دوره اول متوسطه شهری در شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

🔸در منطقه #شبستر(اصلاحیه) مدارس استثنائی، پیش دبستانی شهری و روستایی تعطیل و مدارس ابتدایی، دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

🔸در بخش #تیکمه داش مدارس استثنایی، پیش دبستانی، ابتدایی شهری و روستایی تعطیل و مدارس دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

🔸در #آذرشهر و بخش #گوگان مدارس استثنایی، پیش دبستانی، ابتدایی شهری و روستایی تعطیل و مدارس دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

🔸در #جلفا مدارس استثنایی، پیش دبستانی، ابتدایی روستایی تعطیل و تمامی مدارس شهری با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد

🔶منطقه #اسکو_و_سهند مقاطع تحصیلی پیش دبستانی، ابتدایی و استثنائی شیفت قبل ازظهر شهری، روستائی شهر اسکو و شهرجدید سهند تعطیل اعلام می گردد.
فعالیت های آموزشی مقاطع متوسطه دوره اول و دوم با یک ساعت تاخیر شروع خواهد شد.

🔼احتمال بروزرسانی این اطلاعیه در صورت اعلام تعطیلی از مناطق استان وجود دارد