تعطیلی مدارس مناطقی از آذربایجان شرقی به دنبال بارش برف
تعطیلی مدارس مناطقی از آذربایجان شرقی به دنبال بارش برف

به دنبال بارش سنگین برف، کولاک و برودت شدید هوا فردا شنبه 5 بهمن ماه 98 مدارس برخی از نقاط آذربایجان شرقی تعطیل شد

به گزارش عصر دهیار بنا بر اطلاعیه اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی به دنبال بارش سنگین برف، کولاک و برودت شدید هوا فردا فردا ۵ بهمن ماه ۹۸

#اهر
کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح و بعد از ظهر تعطیل خواهند بود.

#مرند
کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل و کلیه مدارس شهری در تمامی دوره های تحصیلی از ساعت ۹ شروع به فعالیت خواهند کرد.

#اسکو #شهرجدیدسهند #خسروشاه
کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

#خواجه
کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت از ساعت ۹ شروع به فعالیت خواهند کرد.

#سراب #صوفیان
کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

#چاراویماق
کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

#نظرکهریزی(اصلاحیه )
کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

#خاروانا
کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح با ۲ ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

#تسوج
کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

#هریس
کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل و مدارس استثنایی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری تعطیل و مدارس دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

🔴احتمال بروزرسانی این اطلاعیه در صورت اعلام تعطیلی از مناطق استان وجود دارد