به گزارش عصر دهیار؛ تعداد ۷۰ نفر از پرسنل شهرداری منطقه ۳ تبریز به همراه اکیپ هایی از نیروی انتظامی و مرکز بهداشت شهرستان تبریز و اطاق اصناف ، ۳ اکیپ سیار جهت هشدار به اصناف و نظارت بر فعالیت آنهابه صورت شیفت های قبل از ظهر و بعد از ظهر فعالیت می نمایند. لازم […]

به گزارش عصر دهیار؛ تعداد ۷۰ نفر از پرسنل شهرداری منطقه ۳ تبریز به همراه اکیپ هایی از نیروی انتظامی و مرکز بهداشت شهرستان تبریز و اطاق اصناف ، ۳ اکیپ سیار جهت هشدار به اصناف و نظارت بر فعالیت آنهابه صورت شیفت های قبل از ظهر و بعد از ظهر فعالیت می نمایند.

لازم به ذکر است در طرح مذکور از پرسنل حوزه های بسیج نیز با عوامل شهرداری منطقه ۳ ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارند.

این طرح زیر نظر مستقیم آقای مهندس داوود طالب نژاد شهردار منطقه ۳ تبریز هدایت و نظارت می شود.