به گزارش عصر دهیار، علی مدبر رئیس قرارگاه عملیاتی منطقه با اعلام این خبر گفت: متاسفانه بدلیل عدم رعایت برخی شهروندان، آمار کرونا در شهر تبریز مجددا اوج گرفته و در راستای پیشگری از شیوع بیماری، برنامه ای از سوی ستاد مقابله با کرونا، تنظیم شده که طی آن دستفروشان و مشاغل مختلف در گروه های […]

به گزارش عصر دهیار، علی مدبر رئیس قرارگاه عملیاتی منطقه با اعلام این خبر گفت: متاسفانه بدلیل عدم رعایت برخی شهروندان، آمار کرونا در شهر تبریز مجددا اوج گرفته و در راستای پیشگری از شیوع بیماری، برنامه ای از سوی ستاد مقابله با کرونا، تنظیم شده که طی آن دستفروشان و مشاغل مختلف در گروه های شغلی ۲و۳و۴ تعطیل شده و به منظور به حداقل رساندن ترددهای روزانه شهروندان به منطقه بازار کلیه بازارها را تا ده روز تعطیل نموده و از تردد اصناف و شهروندان جلوگیری خواهد شد.
مدبر افزود: همکاران فعال در قرارگاه عملیاتی،همه روزه با حضور در سطح منطقه ضمن اطلاع رسانی عمومی نسبت به تذکرات لسانی و ارشادی اقدام و در صورت عدم توجه معدود اصنافی که خود را ملزم به رعایت این محدودیت ها نمی دانند با هماهنگی عوامل انتظامی نسبت به پلمپ محل اقدام می گردد که در این راستا تا کنون دهها واحد صنفی متخلف در معابر سطح حوزه پلمپ شده اند.
وی افزود: البته بر اساس زحمات بی وقفه ی اکیپ های قرارگاه عملیاتی منطقه و نمایندگان تلاشگر نیروی انتظامی و بهداشت، قریب به اتفاق مردم فهیم با نهایت همکاری، از آغاز محدودیت ها، نسبت به تعطیلی مغازه ها در این بخش از شهر تبریز اقدام می کنند.