به گزارش عصر دهیار، حسین عالی باف شهردار منطقه ۶ تبریز از اجرای عملیات تعریض جاده زباله گاه مرکزی واقع در حوزه استحفاظی این منطقه خبر داد و افزود: این عملیات با هدف تأمین امنیت شهروندان و مسافرین درون شهری و برون شهری به ویژه رانندگان سیمی تریلرهای حامل پسماند شهری که روزانه به صورت […]

به گزارش عصر دهیار، حسین عالی باف شهردار منطقه ۶ تبریز از اجرای عملیات تعریض جاده زباله گاه مرکزی واقع در حوزه استحفاظی این منطقه خبر داد و افزود: این عملیات با هدف تأمین امنیت شهروندان و مسافرین درون شهری و برون شهری به ویژه رانندگان سیمی تریلرهای حامل پسماند شهری که روزانه به صورت چندین نوبت در این مسیر تردد می کنند، تداوم دارد.
شهردار منطقه ۶ تبریز در ادامه با تأکید بر اجرا و اتمام این پروژه اظهار داشت: با مساعد شدن شرایط جوی، عملیات اجرایی آن آغاز شده و سعی داریم با اتمام و بهره برداری از پروژه تعریض جاده آناخاتون شاهد کاهش تصادفات و تلفات جانی و مالی باشیم.