به گزارش عصر دهیار، محمد حسین زاده اظهار کرد: از ابتدای سال جاری، شهرداری تبریز با تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات ۱۴۰۰ فعالیت می کند.او افزود: کلیات تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ پس از بررسی و انجام مطالعات کارشناسی و تصویب در صحن علنی شورای شهر تبریز و با تایید نهایی […]

به گزارش عصر دهیار، محمد حسین زاده اظهار کرد: از ابتدای سال جاری، شهرداری تبریز با تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات ۱۴۰۰ فعالیت می کند.
او افزود: کلیات تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ پس از بررسی و انجام مطالعات کارشناسی و تصویب در صحن علنی شورای شهر تبریز و با تایید نهایی از سوی فرمانداری و استانداری ابلاغ، و از ابتدای سال جاری در سیستم یکپارچه شهرسازی بارگذاری و اعمال شد.

او تشریح کرد: از شاخصه های مهم تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری تبریز در سال ۱۴۰۰ می توان به شفافیت، روان سازی جدول محاسبات و ارائه تسهیلات ویژه از جمله بافت فرسوده و بافت حاشیه نشینی با هدف نوسازی و تغییر در منظر شهری اشاره کرد.
جهت بهره برداری و استفاده از نسخه الکترونیکی تعرفه مصوب سال ۱۴۰۰ روی لینک  کلیک کنید.