تعاملات بین بخشی در میان سازمان‌ها و نهادها به اثربخشی مطلوب در جامعه منجر می‌شود
تعاملات بین بخشی در میان سازمان‌ها و نهادها به اثربخشی مطلوب در جامعه منجر می‌شود

حجت الاسلام والمسلمین سید شهاب الدین حسینی در دیدار با دانش پناه، رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری تبریز با اشاره به ظرفیت‌های موجود در این سازمان، خاطر نشان کرد: این مجموعه با دارا بودن ظرفیت‌هایی مطلوب برای انجام فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی می‌تواند زمینه ساز اثرگذاری مطلوب تر بر همه اقشار اجتماعی باشد و اداره کل […]

حجت الاسلام والمسلمین سید شهاب الدین حسینی در دیدار با دانش پناه، رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری تبریز با اشاره به ظرفیت‌های موجود در این سازمان، خاطر نشان کرد: این مجموعه با دارا بودن ظرفیت‌هایی مطلوب برای انجام فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی می‌تواند زمینه ساز اثرگذاری مطلوب تر بر همه اقشار اجتماعی باشد و اداره کل اوقاف نیز در این مسیر، همراه و همدل این مجموعه خواهد بود.

وی افزود: تاثیر فرهنگ سازی و اقدامات انجام گرفته توسط سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز بر روی مخاطبان خود در حوزه‌های مختلف را گسترده و اثربخش خواند.

وی با اشاره به عملکرد سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز در جشن‌های شعبانیه و نوروز خاطر نشان کرد: بستر مجازی، وضعیت مناسبی برای این تعامل فراهم ساخته بود که نمود آن در برنامه‌های مجازی این سازمان مشاهده شد.

حجت الاسلام حسینی اظهار کرد: سازمان اوقاف و امور خیریه استان به دلیل ارتباط گسترده خود با حوزه‌های مختلف اجتماعی، این ظرفیت را داراست که بتواند برای همپوشانی اجتماعی میان شهروندان و مخاطبان خود در کنار سازمان باشد و تجارب مختلفی از این اقدام نیز در دست است.

وی گفت: توجه به مسائل حوزه‌های اجتماعی، عمده ترین هدف ما بوده و این موضوع می‌تواند در برنامه ریزی‌ها و انجام برنامه‌های مشترک مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام