تشکیل جلسه ستاد مبارزه با ویروس کرونا در شهرداری منطقه ۳ تبریز
تشکیل جلسه ستاد مبارزه با ویروس کرونا در شهرداری منطقه ۳ تبریز

به گزارش عصر دهیار، اولین جلسه ستاد مبارزه با کرونا در سال جدید به ریاست معاون مالی و اقتصادی منطقه در اطاق جلسه با مشارکت معاون خدمات شهری و اجرایی منطقه ، مدیر امور مالی منطقه ، مدیر برنامه ریزی و سرمایه انسانی منطقه و مدیر امور ارتباطات شهرداری منطقه ۳ تشکیل یافت . در […]

به گزارش عصر دهیار، اولین جلسه ستاد مبارزه با کرونا در سال جدید به ریاست معاون مالی و اقتصادی منطقه در اطاق جلسه با مشارکت معاون خدمات شهری و اجرایی منطقه ، مدیر امور مالی منطقه ، مدیر برنامه ریزی و سرمایه انسانی منطقه و مدیر امور ارتباطات شهرداری منطقه ۳ تشکیل یافت .


در این جلسه مقرر شد از روز پنج شنبه مورخه ۱۴۰۰.۰۱.۱۹سیستم صوتی سیار هشدار دهنده در سطح حوزه منطقه فعال شود و همچنین جلسه دوم روز شنبه با حضور اعضا این جلسه و نمایندگانی از اطاق اصناف ، نماینده کلانتری  های مناطق ، نماینده آتش نشانی و باحضور نمایندگان حوزه های بسیج تشکیل خواهد شد .