تشکل های مردم نهاد در تامین حقوق عامه می توانند بازوی امین دستگاه قضایی باشند
تشکل های مردم نهاد در تامین حقوق عامه می توانند بازوی امین دستگاه قضایی باشند

دادستان عمومی و انقلاب آذربایجان شرقی بر نقش مطالبه گری و نظارتی تشکل های مردم نهاد تاکید کرد و گفت : این تشکل ها می توانند در تامین حقوق عامه بازوی امین برای دستگاه قضایی باشند.

به گزارش عصر دهیار به نقل از روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی،‌ محبوب علیلو در دیدار با مدیر عامل و تعدادی از اعضاء خانه توسعه آذربایجان افزود : تشکل های مردمی  به دلیل ظرفیت های علمی و کارشناسی  نقش ممتاز و بارز در پیگیری مطالبات مردم و  رفع مشکلات جامعه دارند.
وی با قدردانی از فعالیت های خانه توسعه آذربایجان بر استفاده از ظرفیت های آن تاکید کرد و گفت : این خانه با توجه به جایگاه و مقبولیت عمومی می تواند مسایل و مطالبات مردم را با اولویت فهرست بندی و با همکاری نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی استان پیگیری و به منصه ظهور برساند.
دادستان عمومی و انقلاب آذربایجان شرقی ادامه داد : صرف ارائه ایده و مشاوره از تشکل های مردم نهاد لازم است ولی کافی نیست و برای کارآمدتر کردن آن ها باید سازکارهای اجرایی تعریف و این تشکل ها به رسمیت شناخته شوند.
وی همچنین نقش نظارتی تشکل های مردم نهاد را مورد تاکید قرار داد و افزود : نظارت دستگاه های دولتی بدون نظارت تشکل های مردم نهاد کارساز نیست و برای رفع مشکلات و تامین هدف های بزرگ جامعه ایفای نقش های نطارتی این تشکل ها در کنار نطارت های دولتی ضروری است .
علیلو با اشاره فراوانی و تنوع مسوولیت های دستگاه قضایی گفت : واقعیت این است که حوزه کاری دادستانی و دستگاه قضایی گسترده است و امکان ورود به تک تک حوزه ها را ندارد در این ارتباط  تشکل های مردم نهاد می توانند به عنوان بازوی امین در کنار دستگاه قضایی در طرح موضوعات و مطالبات مردم نقش آفرینی کنند.
دادستان عمومی و انقلاب آذربایجان شرقی در باره رویکردهای جدید قوه قضاییه در بحث صیانت از حقوق عامه و مبارزه قاطع با فساد اداری و اقتصادی و برخورد با متخلفان تصریح کرد : این رویکردها با جدیت در آذربایجان شرقی توسط دادگستری استان دنبال می شود و در کنار آن از سرمایه گذاری های مشروع به شدت حمایت می کنیم .
وی اشاره کرد که در این ارتباط با ورود و همکاری نهاد دادگستری آذربایجان ۱۷ واحد تولیدی و کارخانه مشکل دار در سطح استان آذربایجان شرقی که در فهرست واحدهای ورشکسته قرار گرفته بودند با واگذاری آن ها به افراد دارای اهلیت احیا شده و به چرخه تولید بازگشتند.
علیلو در پایان با یادآوری مشکلات حوزه آب ، ‌کشاورزی و زیست محیطی نقش تشکل های مردم نهاد را در پیگیری و کمک به حل این مشکلات را مورد تاکید قرار داد.
در این دیدار صالحی تبریز مدیر عامل خانه توسعه آذربایجان در باره فعالیت ها و برنامه های خانه توسعه آذربایجان و نقش این خانه در کمک به حل مشکلات مردم و مطالبات ان ها گزارشی ارائه کرد.