تست رایگان PCR در پایانه مرکزی شهرداری تبریز
تست رایگان PCR در پایانه مرکزی شهرداری تبریز

به گزارش عصر دهیار، در راستای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا در بین کارکنان و مسافران در پایانه مرکزی، صبح روز گذشته تست رایگان PCR از ۴۰۰ نفر از کارکنان سازمان پایانه های مسافربری و کارکنان شرکتهای مسافربری و تعدادی از رانندگان و مسافران صورت گرفت. این تست با پیگیری های حسین عادلی سعدآباد مدیرعامل سازمان […]

به گزارش عصر دهیار، در راستای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا در بین کارکنان و مسافران در پایانه مرکزی، صبح روز گذشته تست رایگان PCR از ۴۰۰ نفر از کارکنان سازمان پایانه های مسافربری و کارکنان شرکتهای مسافربری و تعدادی از رانندگان و مسافران صورت گرفت.

این تست با پیگیری های حسین عادلی سعدآباد مدیرعامل سازمان و توسط کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان تبریز انجام گرفت.