تداوم برنامه های قرارگاه عملیاتی شهرداری منطقه ۹
تداوم برنامه های قرارگاه عملیاتی شهرداری منطقه ۹

به گزارش عصر دهیار، بر اساس مصوبات ستاد مبارزه با کرونا و ابلاغیه های صادره، اکیپ های قرارگاه عملیاتی این شهرداری با حضور بموقع در سطح منطقه اقدام به اجرای مصوبات و تذکرهای لسانی و ارشادی می نمایند. وی افزود: در این راستا همکاران این قرارگاه، تلاش دارند در جهت قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا […]

به گزارش عصر دهیار، بر اساس مصوبات ستاد مبارزه با کرونا و ابلاغیه های صادره، اکیپ های قرارگاه عملیاتی این شهرداری با حضور بموقع در سطح منطقه اقدام به اجرای مصوبات و تذکرهای لسانی و ارشادی می نمایند.

وی افزود: در این راستا همکاران این قرارگاه، تلاش دارند در جهت قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا نسبت به اجرای هر چه بهتر مصوبات در سایه همراهی و همکاری شهروندان عزیز اقدام کنند.

در ادامه بخشنامه جدید، برنامه های قرارگاه عملیاتی شهرداری منطقه ۹ با جدیت دنبال می شود.