تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در آذرشهر
تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در آذرشهر

ساخت و سازهای غیرمجاز در آذرشهر تخریب شد.

به گزارش عصر دهیار به نقل از روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی دادستان عمومی و انقلاب آذرشهر در رابطه با تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در آذرشهر گفت: با ورود مستقیم سربازان گمنام امام زمان عج در اداره اطلاعات شهرستان آذرشهر تعدادی ساخت و ساز غیرمجاز، تفکیک غیرقانونی اراضی و تخریب باغات شناسایی و تخریب و برای عوامل خاطی پرونده قضایی تشکیل شد.
امراهی با انتقاد از افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز در آذرشهر اظهار داشت: ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده شهر تخلف بوده و در صلاحیت کمیسیون ماده صد است و پس از احراز تخلف عموماً با جرائم سنگین و تخریب مواجه می شود و ساخت ساز ها و تمامی قطع اشجار و از بین بردن آنها در خارج از محدوده شهرها جرم بوده و در دادسرا رسیدگی می گردد.
وی افزود: تغییر کاربری اراضی و ساخت ساز غیرمجاز در آنها بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی راساً تخریب خواهد گردید و براساس قانون مذکور هریک از کارکنان ادارات که بدون مجوز قانونی امتیازی یا دستوری صادر کند جرم تلقی و برخورد خواهد شد.
اکبر امراهی از افزایش ۳۵ درصدی ساخت سازهای غیر مجاز در سال ۹۸ خبرداد و گفت: گسترش ساخت ساز های غیر مجاز و تخلفات ساختمانی اکثرا به خاطر سودجویی برخی افراد فرصت طلب و نیز به دلیل کوتاهی و تعلل دستگاه های مربوطه و همچنین شفاف نبودن حریم و محدوده شهری در برخی مناطق است.
دادستان آذرشهر بر ضرورت اهتمام جدی دستگاه های اجرایی در کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز گفت: دستگاه های اجرایی متولی مکلفند در مرحله اول ساخت و سازهای غیرمجاز و تفکیک غیرقانونی اراضی، به وظیفه ذاتی و قانونی خود عمل کنند.
وی خاطرنشان کرد: ارائه هرگونه خدمات از قبیل آب برق و گاز به بنا‌های غیر مجاز و غیرقانونی ممنوع است.