بی آرتی تعطیل شد
بی آرتی تعطیل شد

به گزارش عصر دهیار، ایمان غنی زاده گفت: بر اساس مصوبه ستاد کرونا شهرستان تبریز، فعالیت کلیه اتوبوس های مسیر بی آرتی تا اطلاع ثانوی تعطیل است.   وی افزود: اتوبوس های بخش خصوصی، فعال در سایر مسیرها هم با ۵۰ درصد ظرفیت مجاز به مسافرگیری هستند.   وی اضافه کرد: با توجه به اعلام […]

به گزارش عصر دهیار، ایمان غنی زاده گفت: بر اساس مصوبه ستاد کرونا شهرستان تبریز، فعالیت کلیه اتوبوس های مسیر بی آرتی تا اطلاع ثانوی تعطیل است.  

وی افزود: اتوبوس های بخش خصوصی، فعال در سایر مسیرها هم با ۵۰ درصد ظرفیت مجاز به مسافرگیری هستند.  

وی اضافه کرد: با توجه به اعلام تعطیلی بازار، ورود اتوبوس های این شرکت به هسته مرکزی شهر هم مطلقا ممنوع است.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوس رانی تبریز و حومه تاکید کرد: به شهروندان بدون ماسک اجازه سوار شدن به اتوبوس داده نخواهد شد.