بسیج دانشجویی محملی برای پرورش مدیران انقلابی
بسیج دانشجویی محملی برای پرورش مدیران انقلابی

بابک دانش پناه در دیدار با مسئول سازمان بسیج دانشجویی تبریز اظهار داشت: این مجموعه انقلابی که با سرلوحه قرار دادن کار جهادی و مدیریت انقلابی، زمینه ساز رشد و بالندگی مجموعه های فرهنگی را فراهم ساخته اند و توانسته اند گامی در راستای پرورش این نیروها بردارند.وی افزود: این مجموعه همچنین با توجه به […]

بابک دانش پناه در دیدار با مسئول سازمان بسیج دانشجویی تبریز اظهار داشت: این مجموعه انقلابی که با سرلوحه قرار دادن کار جهادی و مدیریت انقلابی، زمینه ساز رشد و بالندگی مجموعه های فرهنگی را فراهم ساخته اند و توانسته اند گامی در راستای پرورش این نیروها بردارند.
وی افزود: این مجموعه همچنین با توجه به سرمایه های درون هر مجموعه ای در امیدبخشی به نسل جوان برای بهره گیری از خلاقیت و توان آنها موفق عمل کرده و تواسنته جریان موثری در کشور خلق کند.
همچنین، مسئول سازمان بسیج دانشجویی تبریز نیز در این دیدار گفت: جنبه های مشترک همکاری با بسیج دانشجویی راهگشای تولید محتوای مناسب است.
نوید ناصر با اشاره به زوایای مشترک کار فرهنگی میان دو مجموعه سازمان وبسیج دانشجویی افزود: با توجه به فراهم بودن بسترهای همکاری میان این دو نهاد و نیز رسالت های جدید در این میان، می توان به ترسیم یک نقشه راه منسجم توجه نمود.
ناصر با قدردانی از مجموعه اقدامات صورت گرفته در نتیجه رویکرد جدید سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز خاطر نشان کرد: این جنبه های همکاری می تواند در دامنه های جدید تر و گسترده تر استمرار یابد و همه نیازهای فرهنگی و اجتماعی شهروندان با پوشش دهد.