بررسی مشکلات محلات از وظایف شهرداری است
بررسی مشکلات محلات از وظایف شهرداری است

به گزارش عصر دهیار، در راستای طرح بازدید میدانی و حضور مستمر در سطح محلات برای اطلاع و مشاهده مستقیم وضعیت خدمات رسانی شهرداری منطقه و نیز ارتباط رودررو با اهالی، رسول وظیفه شناس شهردار منطقه به همراه یاشار صندوقساز معاون فنی و عمرانی منطقه با حضور در محلات سطح حوزه، ضمن بررسی مشکلات موجود […]

به گزارش عصر دهیار، در راستای طرح بازدید میدانی و حضور مستمر در سطح محلات برای اطلاع و مشاهده مستقیم وضعیت خدمات رسانی شهرداری منطقه و نیز ارتباط رودررو با اهالی، رسول وظیفه شناس شهردار منطقه به همراه یاشار صندوقساز معاون فنی و عمرانی منطقه با حضور در محلات سطح حوزه، ضمن بررسی مشکلات موجود تصمیمات مقتضی جهت رسیدگی به درخواست های شهروندان مانند آسفالت ریزی را اتخاذ کرد.

او با تاکید بر اهمیت جلب رضایت اهالی محلات گفت: شناخت هر چه بیشتر مسئولان اجرایی با مشکلات روزمره اهالی محلات و تسریع در جهت رفع آنها از وظایف بنیادی شهرداری است و استمرار بازدیدها بسیار حائز اهمیت است.

شهردار منطقه ۱۰ تبریز از رضایت شهروندان به عنوان محوری ترین مباحث لحاظ شده در اجرای پروژه ها و برنامه های شهرداری یاد کرد و ادامه داد: در تمامی کارها، تلاش و هدف ما این است که بتوانیم موجبات رضایتمندی شهروندان را فراهم کنیم.