رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی از دادگستری شهرستان شبسترو حوزه قضایی تسوج بازدید کرد.

به گزارش عصر دهیار به نقل از روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی رئیس کل دادگستری استان به همراه دادستان مرکز استان و معاون قضایی رئیس کل و رئیس واحد نظارت و ارزشیابی قضات استان از دادگستری شبستر بازدید کرد.

در این بازدید موسی خلیل الهی به همراه محبوب علیلو و نواپور از شعب دادگستری شهرستان شبستر بازدید کرد و مسائل و مشکلات را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.
وی همچنین از حوزه قضایی تسوج نیز بازدید به عمل آورد.