اینفوگرافیک / آمار کرونا در ایران؛ اوج‌گیری محسوس در روزهای اخیر
اینفوگرافیک / آمار کرونا در ایران؛ اوج‌گیری محسوس در روزهای اخیر

گرافیک: پدرام آقایی منبع داده‌ها: آمارهای اعلام‌شده از سوی وزارت بهداشت

گرافیک: پدرام آقایی

منبع داده‌ها: آمارهای اعلام‌شده از سوی وزارت بهداشت