به گزارش عصر دهیار، به دنبال تصویب و ابلاغ ستاد پیشگیری از کرونا، تمام آرامستان های شهر تبریز از شامگاه پنجشنبه مسدود شد. محدودیت های اعمال شده منجر به کاهش حضور شهروندان در ساختمان معراج، بلوک های وادی رحمت و تمام معابر دسترسی شده است.

به گزارش عصر دهیار، به دنبال تصویب و ابلاغ ستاد پیشگیری از کرونا، تمام آرامستان های شهر تبریز از شامگاه پنجشنبه مسدود شد.

محدودیت های اعمال شده منجر به کاهش حضور شهروندان در ساختمان معراج، بلوک های وادی رحمت و تمام معابر دسترسی شده است.