انجام پاکسازی و نخاله برداری از قطعه های خالی خیابان بهاران
انجام پاکسازی و نخاله برداری از قطعه های خالی خیابان بهاران

به گزارش عصر دهیار، محمد علی سلیمی این عملیات را در راستای اقدامات بازدارنده شیوع ویروس کرونا و انواع بیماری در سطح منطقه عنوان کرد و اظهار داشت: در مقطع زمانی کنونی که پاکسازی شهر برای کنترل انواع آلودگی ها بیش از همه اهمیت دارد با نظارت و سرکشی مداوم نیروهای خدمات در سطح حوزه […]

به گزارش عصر دهیار، محمد علی سلیمی این عملیات را در راستای اقدامات بازدارنده شیوع ویروس کرونا و انواع بیماری در سطح منطقه عنوان کرد و اظهار داشت: در مقطع زمانی کنونی که پاکسازی شهر برای کنترل انواع آلودگی ها بیش از همه اهمیت دارد با نظارت و سرکشی مداوم نیروهای خدمات در سطح حوزه نسبت به هرگونه آلودگی که سلامت شهروندان را به خطر می اندازد، اقدام می شود.
وی با تاکید بر اینکه تنها با همکاری و همراهی شهروندان در رعایت نکات بهداشتی است که، اقدامات پیشگیرانه و حفظ سلامت شهری و شهروندان موثر واقع می شود، افزود: نخاله های جمع آوری شده از قطعه های خالی خیابان بهاران و خیابان ۳۵ متری لاله اغلب شامل پسماندهای خانگی و نخاله های ساختمانی بود که توسط شهروندان رهاسازی شده است.
سلیمی با اشاره به اینکه ماشین های حمل زباله به صورت شبانه روزی در سطح منطقه فعالیت دارند، اظهار داشت: شهروندان محترم پسماندهای خانگی خود را تنها در باکس های زباله شهرداری واقع در محلات ریخته و از رها سازی آنها در زمین های خالی و یا در کانال های آب به شدت خودداری کنند.