انجام اقدامات ضروری نگهداری؛ همراستا با توسعه فضای سبز
انجام اقدامات ضروری نگهداری؛ همراستا با توسعه فضای سبز

به گزارش عصر دهیار، محمدعلی سلیمی با بیان اینکه حفظ و نگهداری فضای سبز از مهمترین ضرورت ها در دستیابی به اهداف کلان شهرداری بوده، گفت: مردان سبز پوش منطقه همگام با اقدامات توسعه ای که این روزها جنوب غرب تبریز شاهد آن است، اقدامات لازم برای رسیدگی و نگهداری هر چه بهتر فضای سبز […]

به گزارش عصر دهیار، محمدعلی سلیمی با بیان اینکه حفظ و نگهداری فضای سبز از مهمترین ضرورت ها در دستیابی به اهداف کلان شهرداری بوده، گفت: مردان سبز پوش منطقه همگام با اقدامات توسعه ای که این روزها جنوب غرب تبریز شاهد آن است، اقدامات لازم برای رسیدگی و نگهداری هر چه بهتر فضای سبز را نیز در اولویت کاری خود دارند.
وی در تشریح اقدامات صورت گرفته برای نگهداری فضای سبز منطقه اظهار داشت: طی هفته جاری نیروهای فضای سبز اقدام به ایجاد تشتک اساسی، دفع علف های هرز و برداشت خاک اضافی، وجین کاری و هرس و فرم دهی درختان پارک بانوی مهر کرده اند.
سلیمی جمع آوری نخاله های فضای سبز، انبوه کاری و کاشت گل های داوودی در پارک رسالت و حفر چاله و کاشت نهال را از دیگر اقدامات صورت گرفته طی هفته جاری عنوان کرد و افزاد: اقدامات صورت گرفته در مسیرهای اتوبان کسایی، بلوارهای سطح حوزه، دیزل آباد، خیابان صمدی، خیابان رازی، خیابان رسالت و اندیشه انجام شده است.