در پی فراخوان انجام گرفته برای انتخاب مدیران جدید شرکت مدیریت منابع آب ایران، طی احکامی از سوی “قاسم تقی زاده خامسی”، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، “محمدرضا عزیزپور پیرسرایی” به عنوان مدیرکل دفتر امور اجتماعی و روابط عمومی و “حسین زمانی” به سمت مدیرکل دفتر […]

در پی فراخوان انجام گرفته برای انتخاب مدیران جدید شرکت مدیریت منابع آب ایران، طی احکامی از سوی “قاسم تقی زاده خامسی”، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، “محمدرضا عزیزپور پیرسرایی” به عنوان مدیرکل دفتر امور اجتماعی و روابط عمومی و “حسین زمانی” به سمت مدیرکل دفتر حقوقی این شرکت منصوب شدند.

از جمله مواردی که در حکم انتصاب “محمدرضا عزیزپور پیرسرایی” آمده، تدوین دستورالعمل‌ها و نظام‌نامه‌های تحلیل شرایط محیط اجتماعی در سطح ملی و حوضه‌های آبریز و شناسایی دلایل مناقشات بین حوضه‌ای و استانی و برنامه‌ریزی‌های لازم برای پیشگیری و مدیریت آن‌ها است.

تهیه و تدوین نقشه راه سیاست حقوقی و لوایح قانونی مورد نیاز آب کشور و بررسی طرح‌های قانونی مربوطه نیز از جمله مواردی است که در حکم انتصاب “حسین زمانی” مورد تاکید قرار گرفته است.

انتهای پیام