انتصاب در شرکت پشتیبانی امور دام کشور
انتصاب در شرکت پشتیبانی امور دام کشور

[ad_1] به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پشتیبانی امور دام کشور، طی حکمی از سوی دکتر حسین شیرزاد مدیر عامل محترم شرکت، آقای امیر غفاری به عنوان دستیار مردمی مدیر عامل منصوب گردید. [ad_2]

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پشتیبانی امور دام کشور، طی حکمی از سوی دکتر حسین شیرزاد مدیر عامل محترم شرکت، آقای امیر غفاری به عنوان دستیار مردمی مدیر عامل منصوب گردید.

[ad_2]