اقدامات موثر در تنظیم بازار استان چهار محال و بختیاری در سال ۱۴۰۲
اقدامات موثر در تنظیم بازار استان چهار محال و بختیاری در سال ۱۴۰۲

[ad_1] مدیر کل پشتیبانی امور ام استان چهارمحال و بختیاری گفت:با توزیع مقدار ۲۵۰۵۲ تن نهاده‌های دامی شامل ۲۹۲۹ تن جو، ۷۶۶۸ تن ذرت و ۱۴۴۵۵ تن کنجاله سویا و مقدار ۱۲۲۹ تن محصولات پروتئینی شامل ۱۰۷۴ تن گوشت مرغ منجمد، ۱۴۸ تن گوشت منجمد گوساله و ۷ تن گوشت منجمد گوسفندی و انجام سایر […]

[ad_1]

مدیر کل پشتیبانی امور ام استان چهارمحال و بختیاری گفت:با توزیع مقدار ۲۵۰۵۲ تن نهاده‌های دامی شامل ۲۹۲۹ تن جو، ۷۶۶۸ تن ذرت و ۱۴۴۵۵ تن کنجاله سویا و مقدار ۱۲۲۹ تن محصولات پروتئینی شامل ۱۰۷۴ تن گوشت مرغ منجمد، ۱۴۸ تن گوشت منجمد گوساله و ۷ تن گوشت منجمد گوسفندی و انجام سایر ماموریت محوله در راستای اهداف شرکت، اقدامات موثری در جهت تنظیم بازار استان در سال ۱۴۰۲ انجام شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل پشتیبانی امور دام استان، بهروز آل مومن اظهار داشت : با توجه به سیاست‌های حمایتی شرکت جمعاٌ مقدار ۳۴۶۸ تن از نهاده‌های دامی توزیع شده، شامل ۸۶ تن سویا، ۱۳۶۰ تن جو و ۲۰۲۲ ذرت  به صورت مدت‌دار تحویل تولیدکنندگان استان گردید.

ایشان در ادامه افزود: علاوه بر توزیع نهاده‌ها و قرآورده‌های دامی، در سال گذشته مقدار ۱۱۱ تن مرغ منجمد داخلی مازاد تولید مرغداران نیز خریداری و در سردخانه ذخیره‌سازی شد.

مدیر کل پشتیبانی امور دام همچنین گفت: بر روند توزیع مقدار ۱۲۲ تن گوشت منجمد گوساله وارداتی توسظ بخش خصوصی، نظارت و همکاری مطلوبی با سایر دستگاه‌های متولی تنظیم بازار صورت پذیرفت.

آل مومن در مورد سایر ماموریت‌های محوله نیز بیان داشت: در راستای تحقق سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی و اجرای کشاورزی قراردادی، تعداد ۳۸۷ قرارداد منعقد شده توسط کشاورزان برای تولید جو در سطح ۱۷۷۴ هکتار اراضی زیرکشت در سامانه مربوطه امضاء گردید.

[ad_2]