اسماعیل کریمی اصل در گفت‌وگو با خبرنگاران ضمن بیان این مطلب، اظهار کرد: استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود به منظور برآورده ساختن نیازها و خواسته‌های تولید کنندگان منطقه جهت افزایش تولید، درآمد، اشتغال و رفاه جزو مهمترین وظایف جهاد کشاورزی جهت تامین امنیت غذایی محسوب می‌شود. به گزارش ایسنا، وی افزود: بخشی از تسهیلات پرداخت شده به بهره […]

اسماعیل کریمی اصل در گفت‌وگو با خبرنگاران ضمن بیان این مطلب، اظهار کرد: استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود به منظور برآورده ساختن نیازها و خواسته‌های تولید کنندگان منطقه جهت افزایش تولید، درآمد، اشتغال و رفاه جزو مهمترین وظایف جهاد کشاورزی جهت تامین امنیت غذایی محسوب می‌شود.

به گزارش ایسنا، وی افزود: بخشی از تسهیلات پرداخت شده به بهره برداران شهرستان در حدود ٨٣٠٠ میلیون تومان از خط اعتباری مکانیزاسیون و ١٢٠٠ میلیون تومان از طریق طرح‌های آبیاری تحت فشار است.

وی ادامه داد: مابقی نیز در قالب تسهیلات مربوط به سیل ٩٨ پرداختی در سال ٩٩، تسهیلات مربوط به کشت پاییزه و مشاغل خانگی و طرح‌های بنیاد برکت به کشاورزی شهرستان و چرخه تولید محصولات مربوطه تزریق شده است.

انتهای پیام