شعب 35 و 36 دادگاه های تجدید نظر استان آذربایجان شرقی با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی افتتاح شد.

به گزارش عصر دهیار به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان آذربایجان شرقی، در راستای طرح های تحولی قوه قضائیه و تحقق دستورالعمل های رئیس قوه قضائیه در تکریم ارباب رجوع و تسریع در روند رسیدگی به پرونده های ورودی به دادگاه های تجدید نظر، شعب ۳۵ و ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان با حضور موسی خلیل اللهی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی و حجت الاسلام باقرزاده معاون قضایی و سرپرست دادگاه های تجدید نظر استان افتتاح شد. بنا بر این امر تعداد شعب دادگاه های تجدید نظر استان آذربایجان شرقی از ۳۴ شعبه به ۳۶ شعبه افزایش یافت.