دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملکان در اولین روز هفته قوه قضاییه افتتاح شد.

به گزارش عصر دهیار به نقل از روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملکان با متراز ۱۲۰۰متر مربع با حضور فیض الهی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان، امام جمعه شهرستان ملکان و با حضور جمعی از مسئولین قضایی و محلی شهرستان ملکان  افتتاح و به بهره برداری رسید.