به گزارش عصر دهیار، بر اساس مصوبه ستاد کرونا، کلیه پارک ها و تفرج گاه های شهر تبریز ۱۳ فروردین و همزمان با روز طبیعت تعطیل است. در این اطلاعیه از شهروندان محترم درخواست شده در روز طبیعت به پارک ها و تفرج گاه ها مراجعه نکنند.

به گزارش عصر دهیار، بر اساس مصوبه ستاد کرونا، کلیه پارک ها و تفرج گاه های شهر تبریز ۱۳ فروردین و همزمان با روز طبیعت تعطیل است. 
در این اطلاعیه از شهروندان محترم درخواست شده در روز طبیعت به پارک ها و تفرج گاه ها مراجعه نکنند.