به گزارش عصر دهیار، در ادامه ترمیم مسیر پیاده روی پارک های سطح حوزه که از سال گذشته شروع شده بود این پروژه در پارک توان نیزاجرا شد . براساس این گزارش پارک توان باغمیشه یکی از فضاهای سبز مهم منطقه پنج محسوب می شود و همه روزه شهروندان از مسیرهای پیاده روی آن برای ورزش […]

به گزارش عصر دهیار، در ادامه ترمیم مسیر پیاده روی پارک های سطح حوزه که از سال گذشته شروع شده بود این پروژه در پارک توان نیزاجرا شد .

براساس این گزارش پارک توان باغمیشه یکی از فضاهای سبز مهم منطقه پنج محسوب می شود و همه روزه شهروندان از مسیرهای پیاده روی آن برای ورزش صبحگاهی استفاده می کنند. اصلاح مسیرهای پیاده روی پارک توان با کمترین هزینه توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه پنج اجرا و به اتمام رسیده است. گفتنی است مشابه این پروژه در ۷ پارک سطح حوزه در سال گذشته اجرا شده بود .