استقبال از برنامه‌های بایراملیق به ما دلگرمی داد
استقبال از برنامه‌های بایراملیق به ما دلگرمی داد

به گزارش عصر دهیار، بابک دانش پناه با اشاره به تولید برنامه های مختلف فرهنگی هنری و ورزشی در خلال ایام نوروز، اظهار داشت: شهروندان در تماس های مختلفی که با سازمان داشتند خرسندی خود را از برنامه های جاری سازمان اعلام می‌کردند و در عین حال، باز نشر آن در دیگر بستر های فضای […]

به گزارش عصر دهیار، بابک دانش پناه با اشاره به تولید برنامه های مختلف فرهنگی هنری و ورزشی در خلال ایام نوروز، اظهار داشت: شهروندان در تماس های مختلفی که با سازمان داشتند خرسندی خود را از برنامه های جاری سازمان اعلام می‌کردند و در عین حال، باز نشر آن در دیگر بستر های فضای مجازی به ما انگیزه میداد تا بیش از همیشه کار خود را دوام بخشیم.
وی افزود: ما بسیار راغب بودیم تا این برنامه ها در بستر فضای فیزیکی برگزار شود اما تجربه به ما آموخت که پخش این برنامه ها در فضای مجازی می تواند ضمن توجه به حساسیت های ناشی از پیشگیری از کرونا زمینه استفاده از همه اقشار شهروندان را که به فضای مجازی دسترسی دارند را فراهم نماید.
دانش پناه گفت: صمیمانه از همکارانم و هنرمندانی که در خلق این آثار به صورت شبانه روزی فعالیت کردند و در ساعات نامحدودی از شبانه روز در تولید و ارائه این برنامه ها نقش آفرینی کردند قدردانی نمایم.
وی همچنین افزود: این سابقه به ما کمک می کند که در تولید برنامه هایی متفاوت از برنامه های نوروزی ورود کنیم و در مناسبت‌های دیگری این کار را قوام بخشیم.
وی افزود: در این میان از همه افرادی که در بازنشر این محصولات به ما یاری رساندند و از طریق فضای مجازی برنامه های نوروزی سازمان را با یکدیگر سهیم می شدند، تشکر ویژه نمایم که به بازنشر اهداف سازمان کمک کرد.