به گزارش عصر دهیار،  یکی از مؤلفه هایی که می تواند سیما و منظر شهری را برای شهروندان مطلوب نماید بهره گیری از عناصر طبیعت است چرا که ذات زندگی انسان پیوند ناگسستنی با این عناصر دارند و سیمای هر شهر گویای فرهنگ و نگرش مردم آن شهر است و امروزه شهرها به فضاهایی آرام […]

به گزارش عصر دهیار،  یکی از مؤلفه هایی که می تواند سیما و منظر شهری را برای شهروندان مطلوب نماید بهره گیری از عناصر طبیعت است چرا که ذات زندگی انسان پیوند ناگسستنی با این عناصر دارند و سیمای هر شهر گویای فرهنگ و نگرش مردم آن شهر است و امروزه شهرها به فضاهایی آرام نیاز دارند تا بتوانند حس مطلوبی را در شهروندان در حین عبور و مرورهای روزانه شان ایجاد کنند و از طرفی آبنماها از لحاظ شاخص های بصری می تواند در منظر سازی محیط و ارتقای هویت آن مؤثر می باشد.
بر همین اساس مقرر شد عملیات بهسازی، احیاء و مرمت آبنمای فلکه مصدق واقع در ولیعصر (عج) توسط اکیپ های فنی و عمرانی منطقه آغاز گردد که هم اکنون عملیات عمرانی در این آبنما اجرائی شده است.