به گزارش عصر دهیار، اکبر پورخردمند بیان کرد: بخش مهمی از شهر پایدار به توسعه پارک ها و فضای سبز بستگی دارد و بر همین اساس منطقه ۱در برنامه ریزی سال ۱۴۰۰ و شش ماهه اول سه پارک محله ای را در دستور کار خود قرار داده است.وی گفت : یکی از این پارک ها […]

به گزارش عصر دهیار، اکبر پورخردمند بیان کرد: بخش مهمی از شهر پایدار به توسعه پارک ها و فضای سبز بستگی دارد و بر همین اساس منطقه ۱در برنامه ریزی سال ۱۴۰۰ و شش ماهه اول سه پارک محله ای را در دستور کار خود قرار داده است.
وی گفت : یکی از این پارک ها که در ضلع شمالی بیمارستان استاد شهریار قرار دارد حدود یک هکتار بوده و هم اکنون وارد فاز عملیاتی شده و جداول، پیاده روسازی و محوطه سازی آن اجرا می شود.