کامران یوسفی راد در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به پتانسیل و کیفیت بالای اجرای پروژه‌ها در شهرستان تبریز، گفت: نزدیک به ۱۰۰۰ هکتار پرونده آبیاری تحت فشار در این شهرستان تشکیل یافته است. وی تاکید کرد: برای استفاده بهینه از منابع آبی موجود، توسعه روش‌های نوین آبیاری و جایگزین کردن آن به جای آبیاری سنتی توسط کشاورزان امری ضروری […]

کامران یوسفی راد در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به پتانسیل و کیفیت بالای اجرای پروژه‌ها در شهرستان تبریز، گفت: نزدیک به ۱۰۰۰ هکتار پرونده آبیاری تحت فشار در این شهرستان تشکیل یافته است.

وی تاکید کرد: برای استفاده بهینه از منابع آبی موجود، توسعه روش‌های نوین آبیاری و جایگزین کردن آن به جای آبیاری سنتی توسط کشاورزان امری ضروری است.

وی با تاکید بر لزوم استفاده کشاورزان از روش‌های نوین آبیاری، گفت: استفاده از آبیاری تحت فشار، اصلاح روش‌های سنتی، اصلاح و بهسازی کانال‌های آبیاری، احیای قنوات و لوله‌گذاری در انهار به روش سنتی و مکانیزه تا محل مصرف آب می‌تواند در صرفه‌جویی آب نتیجه‌ بخش باشد.

یوسفی راد خاطرنشان کرد: کشاورزان می‌توانند با مراجعه به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان‌ها و استفاده از تسهیلات موجود، اقدام به تغییر سیستم آبرسانی در زمین‌های کشاورزی خود کنند.

انتهای پیام