اجرای ۱۵ هزار متر خط کشی محوری عابر پیاده و سرعتکاه در مسیرهای ۷ تیر، گلپارک و بیلانکوه
اجرای ۱۵ هزار متر خط کشی محوری عابر پیاده و سرعتکاه در مسیرهای ۷ تیر، گلپارک و بیلانکوه

به گزارش عصر دهیار، اداره حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۱ به منظور تسهیل در عبور و مرور و کاهش مخاطرات احتمالی و ایمن سازی مسیرهای مورد نیاز سطح منطقه شب گذشته اقدام به اجرای عملیات خط کشی محوری، عابر پیاده و سرعتکاه در مسیرهای خیابان هفت تیر در دولاین، بیلانکوه غربی، کوچه […]

به گزارش عصر دهیار، اداره حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۱ به منظور تسهیل در عبور و مرور و کاهش مخاطرات احتمالی و ایمن سازی مسیرهای مورد نیاز سطح منطقه شب گذشته اقدام به اجرای عملیات خط کشی محوری، عابر پیاده و سرعتکاه در مسیرهای خیابان هفت تیر در دولاین، بیلانکوه غربی، کوچه ممتاز و خیابان گلپارک نمود و همچنین بخشی از خیابان عباسی را نیز در این طرح قرار داد.
اقدامات صورت یافته به میزان ۱۵ هزار متر می باشد که هم اکنون در مسیرهای اشاره شده به اتمام رسیده است.