به گزارش عصر دهیار،  علی مدبر شهردار منطقه ۸ ضمن اعلام خبر فوق افزود: پروژه ساماندهی میدان نماز شامل هدایت آبهای سطحی، تعویض جداول و سنگفرش پیاده رو ها میباشد، که سنگفرش پیاده رو های ضلع جنوبی، طی روزهای اخیر آغاز شده و با سنگ اسپراخون در حال اجرا میباشد.مدبر افزود: به منظور تسهیل در تردد عابرین پیاده […]

به گزارش عصر دهیار،  علی مدبر شهردار منطقه ۸ ضمن اعلام خبر فوق افزود: پروژه ساماندهی میدان نماز شامل هدایت آبهای سطحی، تعویض جداول و سنگفرش پیاده رو ها میباشد، که سنگفرش پیاده رو های ضلع جنوبی، طی روزهای اخیر آغاز شده و با سنگ اسپراخون در حال اجرا میباشد.
مدبر افزود: به منظور تسهیل در تردد عابرین پیاده این پروژه با سرعت بالا در حال اجراست و  برآنیم طی روزهای آتی این پروژه را به بهره برداری برسانیم.
مدبر در پایان مه به سیاستهای پیاده محور سازی منطقه تاریخی فرهنگی شهر اشاره نموده و بر تداوم توسعه زیرساختهای شهر پیاده محور و آرام سازی معابر در هسته مرکزی شهر تاکید نمود.